ยา Ethinyl estradiol  (เอทินิล เอสตร้าไดออล)ข้อมูล ข้อบ่งใช้ และกลไกลการออกฤทธิ์

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออล (Ethinyl estradiol หรือ Ethinyl oestradiol หรือ Ethynyl estra diol หรือ Ethynyl oestradiol) เป็นสารอนุพันธุ์ของฮอร์โมนเพศหญิงเอสตร้าไดออล (Estradiol) ซึ่งพบในมนุษย์ ทางคลินิกได้นำมาใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดซึ่งมักจะใช้ฮอร์โมนเพศหญิงชนิดอื่นร่วมอยู่ด้วย หากเป็นสูตรตำรับที่มีเฉพาะเอทินิล เอสตร้าไดออลเดี่ยวๆมักจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับสมดุลของฮอร์โมนในเพศหญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือน หรือนำมาช่วยบำบัดอาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)