ยา Glimepiride (ไกลเมพิไรด์) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

Glimepiride (ไกลเมพิไรด์) เป็นสารกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (Sulfonylurea) เป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินของร่างกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ยานี้ถูกออกแบบเป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน และสามารถออกฤทธิ์ได้ 24 ชั่วโมงต่อขนาดรับประทานที่เหมาะสม ในการใช้ยานี้แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ในบางกรณีอาจใช้ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานชนิดอื่นร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังอาจใช้ยานี้เพื่อจุดประสงค์อื่นตามดุลยพินิจของแพทย์