NORXACIN 200MG TABLET (นอร์ซาซีน ชนิดเม็ด) ใช้อย่างไร

NORXACIN 200MG TABLET
ส่วนประกอบ :ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Noriloxacin 200มก.
ลักษณะยา : NORXACIN 200MG TABLET
ยาเม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีขาวด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง ด้านหนึ่งมีเครื่องหมาย “siam”