ยาเบต้าเมทาโซน (Betamethasone) ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

เบต้าเมทาโซน (Betamethasone) เป็นยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) ทำงานโดยการแก้ไขการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสภาวะหลายๆ ประการและลดการอักเสบ

Bifonazole (ไบโฟนาโซล) ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

Canesten O.D. cream ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Bifonazole เป็นยาต้านเชื้อราในกลุ่ม อิมิดาโซล (imidazole antifungals) สามารถฆ่าเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคที่ผิวหนัง เป็นยาฆ่าเชื้อราชนิดออกฤทธิ์กว้าง
เป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้น โดยใช้ทาบริเวณที่มีการติดเชื้อรา และบริเวณรอบๆ วันละ 1 ครั้ง โดยควรทาก่อนเข้านอน
หลังดีขึ้นแล้วควรทายาต่ออีก 2 สัปดาห์เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

ยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ถูกสังเคราะห์ขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1976 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันและรักษาการติดเชื้อราทางผิวหนัง มีการนำยานี้มาใช้รักษาเชื้อรากับผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่อง หรือผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่อยู่ในช่วงการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด รูปแบบของยาที่มีวางขายตามร้านขายยาและสถานพยาบาล เช่น แชมพูขจัดรังแค ยาครีมทาผิวหนัง ยาเม็ดสำหรับรับประทาน
ยานี้สามารถดูดซึมได้ดีในภาวะที่เป็นกรด จึงมีการแนะนำไม่ให้รับประทานยาพร้อมกับยาลดกรดด้วยทำให้การดูดซึมลดลง