Tinidazole500mg. (ทินิดาโซล 500มก.) ใช้อย่างไร

ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย ทินิดาโซล 500 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ : ใช้รักษาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ ทั้งชายและหญิงอันเนื่องมาจากการติดเชื้อทริโคโมแนส การรติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด รวมทั้งการติดเชื้ออะมีบา และไกอาเดียแลมเบลียในสำไส้


ขนาดและวิธีใช้ : สำหรับการติดเชื้อ ทโคโมแนส ในช่องคลอดหญิง และท่อปัสสาวะทั้งชายและหญิง

 • ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 4 เม็ด ครั้งเดียว
 • เด็ก รับประทานครั้งละ 50-75 มก/นน.ตัว1 กก. ครั้งเดียว
 • สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด
 • ผู้ใหญ่ (ยกเว้นในสตรีมีครรภ์)รับประทานครั้งละ 4 เม็ด เป็นเวลา 2 วัน ติดต่อกัน หรือ รับประทานครั้งละ 2เม็ด วันละครั้ง เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน

สำหรับการติดเชื้ออะมีบา อี ฮีสโทไลติคา (บิดมีตัว)

 • ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 4 เม็ด วันละครั้ง เป็นเวลา 2-3 วัน ติดต่อกัน
 • เด็ก รับประทานครั้งละ 50-60 มก/นน.ตัว 1 กก. วันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน

สำหรับโรคติดเชื้อจากเชื้อไกอาเดียแลมเบลีย

 • ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 4 เม็ด ครั้งเดียว
 • เด็ก รับประทานครั้งละ 50-75 มก/นน.ตัว 1 กก. ครั้งเดียว

ข้อห้ามใช้

ห้ามให้ยา tnidazole แก่สตรีที่ตั้งครรภ์ใน 3 เตือนแรกและมารดาที่ให้นมบุตร ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายเกี่ยวกับระบบประสาท และผู้ป่วยที่แพ้ยา tinidazole อนุพันธ์ของ 5-nitroimidazole อื่นๆ หรือส่วนประกอบอื่นในเม็ดยา เช่นเดียวกับยาอื่นที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงกัน tinidazole มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นหรือเคยมีประวัติว่าเป็นโรคเลือด (blood dyscrasias) แม้ว่าในการรักษาผู้ป่วยและการทดลองในสัตว์ยังไม่เคยมีรายงานความผิดปกติทางเลือดที่เป็นอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้น

คำเตือนและข้อควรระวัง

เช่นเตียวกับสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา tinidazole ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ระหว่างที่ได้รับยาและหลังหยุดรับประทานยา อย่างน้อย 72 ชั่วโมง เพราะอาจเกิด Disulfram-like reaction (หน้าแดง ปวดท้อง อาเจียน และหัวใจเต้นเร็ว)

ยาที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกันและรวมถึง tinidazole พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการต่างๆทางระบบประสาท เช่น วิงเวียนศีรษะ (dizziness) อาการรู้สึกหมุน (vertigo) เดินเช (ataxia) ชาที่ปลายมือปลายเท้า (peripheral neuropathy) และพบน้อยครั้งคือ การชัก ถ้ามีอาการแสดงที่ผิดปกติทางระบบประสาทใดๆเกิดขึ้น ในระหว่างการรักษาด้วยยา tinidazole ควรหยุดยา

อันตรกิริยากับยาอื่นๆ :

แอลกอฮอล์ : การใช้ยา tinidazole ร่วมกับแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิด Disulfram-like reaction จึงควรหลีกเสี่ยง
Anticoagulants : พบว่ายาที่มีสูตรโครงสร้างคล้าย tinidazole เพิ่มฤทธิ์ยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มของเลือด(anticoagulants) ชนิดรับประทาน จึงควรตรวจระวังและติดตาม Prothrombin time อย่างใกล้ชิด และปรับขนาดของยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มของเลือด ตามความจำเป็น

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์ และสตรีระหว่างให้นมบุตร :

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์ : tinidazole สามารถผ่านรกได้ เนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับผลการใช้ยากลุ่มนี้ต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ จึงห้ามให้ tinidazole แก่สตรีที่ตั้งครรภ์ในระยะ 3 เตือนแรก ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่า tinidazole ก่อให้เกิดอันตรายในระยะ 6 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ก็ตาม การใช้ยา tinidazole ในระยะนี้
ควรชั่งน้ำหนักประโยชน์ที่อาจได้รับเปรียบเทียบกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อมารดาและทารกในครรภ์
การใช้ยาในสตรีระหว่างให้นมบุตร : tinidazole กระจายตัวออกมาในน้ำนมมารดา tinidazole อาจอยู่ในน้ำนมมารดานานกว่า 72 ชั่วโมงหลังได้รับยา จึงควรงดให้นมบุตรระหว่างได้รับยาและอย่างน้อย 3 วัน หลังจากหยุดรับประทาน tinidazole

ผลต่อความสามารถในการขับขี่และทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร:

ยังไม่มีผลการศึกษาและไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนว่า tinidazole อาจมีผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะหรือควบคุมเครื่องจักรกล

อาการไม่พึงประสงค์ :

โดยทั่วไปรายงานอาการข้างเคียงมีไม่บ่อยครั้ง อาการที่เกิดขึ้นมีน้อยและหายได้เอง

 • ระบบประสาท autonomic : หน้าแดง
 • ร่างกายโดยทั่วไป : ไข้ เหนื่อยล้า
 • ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย เดินเซ ชัก (พบน้อยมาก) วิงเวียนศีษะ ปวดศีรษะความรู้สึกน้อยเกิน (hypoesthesia) ชา (paresthesia) ชาที่ปลายมือปลายเท้า การรับความรู้สึกผิดปกติ (sensory disturbances) อาการรู้สึกหมุน
 • กระเพาะอาหารและลำไส้ : ปวดท้อง เบื่ออาหาร ท้องเสีย ลิ้นเป็นฝ้า ลิ้นอักเสบ คลื่นไส้ ปากอักเสบ อาเจียน
 • ระบบการสร้างเม็ดเลือด: เม็ดเลือดขาวน้อยกว่าปกติ (leukopenia) ชั่วคราว
 • ผิวหนัง/แขนขา : ปฏิกิริยาแพ้ยา (hypersensitivity reaction)เกิดน้อยรายในรูปของผื่นผิวหนัง คัน ลมพิษ และangioneurotic edema ซึ่งบางครั้งรุนแรง
 • ประสาทสัมผัสพิเศษ (special senses): ความรู้สึกรับรสเฝื่อน
 • ระบบทางเดินปัสสาวะ : ปัสสาวะสีเข้ม

การได้รับยาเกินขนาดและวิธีการรักษา

การได้รับยา tinidazole เกินขนาดมีจำกัดและข้อมูลอาการและอาการแสดงของการได้รับยาเกินขนาดที่รายงานไม่สอดคล้องกัน การรักษาการได้รับยาเกินขนาด ไม่มียาต้านพิษยาเฉพาะในการรักษาการได้รับยา tinidazole เกินขนาด ให้รักษาแบบประดับประคองและรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น การล้างท้องอาจมีประโยชน์ tinidazole สามารถขจัดออกได้ง่ายด้วยการล้างไต

ข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก

 • การศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ในหนู (rat) ซึ่งได้รับ tinidazole ขนาด 100 มก. หรือ 300 มก/กก. ไม่พบว่ามีผลต่อการสืบพันธุ์น้ำหนักของหนูและของลูกหนู การตั้งครรภ์ การอยู่รอดหลังคลอด หรือการให้นม พบอัตราการสลายตัวของตัวอ่อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยสำคัญที่ขนาดยา 300 มก./กก.
 • ในการทดลองดูผลเฉียบพลันในสัตว์พวกหนู (mice และ rats) พบ LD 50 ของหนู (mice)ที่ขนาดยามากกว่า 3600 มก./กก. เมื่อให้ทางปากและมากกว่า 2300 มก./กก. เมื่อให้ทางช่องท้อง สำหรับหนู (rats) LD 50 อยู่ที่ขนาดยามากกว่า 2000 มก./กก. ทั้งเมื่อให้ทางปากและช่องท้องแหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– เอกสารกำกับยา
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No results found.

ยังไม่มีบัญชี