ยา ARBs (Angiotensin Receptor Blockers)- ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ข้อบ่งใช้

ARBs (Angiotensin Receptor Blockers) หรือยาปิดกั้นการทำงานของแองจิโอเทนซิน รีเซฟเตอร์ เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจวาย และโรคไตวายเรื้อรัง

กลไกการออกฤทธิ์

โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารแองจิโอเทนซิน 2 (Angiotensin II) ที่ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ ส่งผลให้หลอดเลือดขยายหรือคลายตัว ความดันในหลอดเลือดจึงลดลงและหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น นอกจากนี้ อาจนำไปใช้รักษาหรือป้องกันปัญหาสุขภาพอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์

แพทย์จะจ่ายยา ARBs ให้กับผู้ป่วยแตกต่างกันไป บางกรณีอาจใช้แทนกลุ่มยาที่มีลักษณะคล้ายกัน อย่างยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ (ACE Inhibitor) ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีหรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลังใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว ตัวอย่างยาในกลุ่ม ARBs เช่น ยาลอซาร์แทน (Losartan) ยาเทลมิซาร์แทน (Telmisartan) ยาอาซิลซาร์แทน (Azilsartan) ยาแคนดิซาร์แทน (Candesartan) หรือยาโอลมีซาร์แทน (Olmesartan) เป็นต้น

คำเตือนในการใช้ยา ARBs

 1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
 2. แจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติทางสุขภาพ ประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาในกลุ่มนี้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นตามมา
 3. แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน หรือสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยาในกลุ่มนี้ ทำให้ตัวยามีประสิทธิภาพลดลงหรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียง เช่น ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์อาจทำให้เสี่ยงต่อความดันโลหิตต่ำ อันตรายต่อไต หรือมีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ยาแก้ปวดอย่างยา
  ไอบูโพรเฟนหรือยานาพรอกเซนที่ทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดเพิ่มสูง เป็นต้น
 4. ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจเลือดหรือตรวจการทำงานของไตขณะใช้ยาเป็นประจำตามคำสั่งของแพทย์
 5. ในระหว่างใช้ยา ARBs ผู้ป่วยควรเลือกรับประทานอาหารที่มีเกลือและโพแทสเซียมต่ำ ไม่ควรรับประทานสารทดแทนเกลือหรืออาหารที่มีโพแทสเซียมปริมาณมาก
 6. ผู้สูงอายุควรใช้ยา ARBs ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด
 7. ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ยาในกลุ่ม ARBs เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงอื่น ๆ อย่างภาวะน้ำคร่ำน้อย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ผลข้างเคียงของการใช้ยา ARBs

ยา ARBs อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและปรับการรักษาให้เหมาะสม โดยตัวอย่างผลข้างเคียงที่พบได้ เช่น

 • ปวดศีรษะ
 • เวียนศีรษะ คล้ายจะหมดสติ
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • ง่วงซึม
 • อ่อนเพลีย
 • มีอาการคล้ายไข้หวัด
 • อาหารไม่ย่อย อาเจียน ท้องเสีย
 • ปวดหลัง ปวดเกร็งกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • นอนไม่หลับ

นอกจากนี้ การใช้ยา ARBs อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย แต่พบได้ค่อนข้างน้อย เช่น อาการแพ้ยาที่รุนแรง ตับหรือไตวาย มีอาการบวมของเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวหนังหรือแองจีโออีดีมา เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำ หรือหัวใจเต้นผิดปกติจากระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง อย่างไรก็ตาม หากพบความผิดปกติใด ๆ ในระหว่างการใช้ยา ผู้ป่วยควรหยุดใช้ยาแล้วรีบแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วย


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– medicine
– เว็บพบแพทย์
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

ยังไม่มีบัญชี