ยา MELOXICAM (มีลอกซิแคม) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ชนิดเม็ด มีทั้ง 7.5 มิลลิกรัม และ 15 มิลลิกรัม
Meloxicam (มีลอกซิแคม) คือ ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ใช้บรรเทาอาการอักเสบ บวม ตึง หรือปวดจากโรคไขข้อต่าง ๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก เป็นต้น ใช้ได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป การใช้ยาในระยะยาวหรือในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนการใช้ยา

กลไกการออกฤทธิ์

ยาระงับการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) มีคุณสมบัติในการระงับการอักเสบ แก้ปวด และ ลดไข้ โดยยายับยั้งเอนไซม์ COX-2 ที่เป็นสาเหตุของการปวด

ข้อควรรู้ก่อนการใช้ยา MELOXICAM

ห้ามใช้ยานี้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เคยแพ้ยานี้หรือเคยแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับยานี้
 2. มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยา แอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่
  สเตอรอยด์ รวมถึงยาอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
 3. มีอาการปวดจากกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
 4. เป็นโรคไตที่มีภาวะอาการรุนแรง หรือการทำงานของไตบกพร่องรุนแรง
 5. เป็นไข้เลือดออก

ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

 1. ระมัดระวังในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด แบบมีภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือด และกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว มีอาการบวมน้ำ
 2. ระมัดระวังในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควรตรวจติดตามความดันโลหิตอย่างใกล้ชิดระหว่างเริ่มและตลอดการรักษา
 3. ระมัดระวังในผู้ป่วยโรคหืด หรือผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินทางอาหาร เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือ มีแผลในกระเพาะอาหาร
 4. ระมัดระวังในผู้ที่มีอาการและ/หรืออาการแสดงบกพร่องหรือการทดสอบการทำงานการของตับผิดปกติ

ปริมาณการใช้ยา Meloxicam

ยา Meloxicam ใช้ในการรักษาอาการหลายชนิด ขนาดและปริมาณการใช้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนักตัว และอาการของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีตัวอย่างปริมาณการใช้ยาและรายละเอียดดังนี้

 • โรคข้อเสื่อมที่มีอาการกำเริบรุนแรง
  ผู้ใหญ่ รับประทานยาขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อวัน เพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อวัน
 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดแอนไคโลสซิ่ง (Ankylosing Spondylitis)
  ผู้ใหญ่
  รับประทานยาขนาด 15 มิลลิกรัมต่อวัน และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงควรเริ่มต้นรับประทานยาขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อวัน
  ผู้สูงอายุ รับประทานยาขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับการรักษาในระยะยาว
 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก (Juvenile Rheumatoid Arthritis)
  เด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี รับประทานยาขนาด 0.125 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 7.5 มิลลิกรัมต่อวัน

การใช้ยา Meloxicam

 1. ควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง
 2. ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา ควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก และไม่ควรรับประทานยาหมดอายุ
 3. ควรรับประทานยาหลังอาหาร โดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร
 4. หากลืมรับประทานทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้ให้รับประทานทันที หากนึกขึ้นได้ใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนมื้อที่ขาดหายไป

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Meloxicam

ยา Meloxicam อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงขณะใช้ยา เช่น ระคายเคืองกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน แสบร้อนกลางอก ท้องเสีย ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ มีอาการคล้ายเป็นหวัด เป็นต้น ควรหยุดใช้ยา และรีบไปพบแพทย์โดยด่วน และอาจพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้

 • อาการแพ้ยา เช่น จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจลำบาก ผื่นคัน มีอาการบวมที่ใบหน้า นิ้วมือ หรือเท้า
 • อาการของภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง เช่น หายใจลำบาก เจ็บหน้าอกร้าวไปที่กราม ไหล่ รู้สึกชาหรืออ่อนแรงที่บริเวณข้างลำตัว พูดไม่ชัด
 • อาการของเลือดออกในกระเพาะอาหาร เช่น อุจจาระเป็นเลือดหรือมีสีดำ ไอหรืออาเจียนเป็นเลือด
 • อาการที่บ่งบอกว่าตับมีปัญหา เช่น คลื่นไส้ ปวดท้อง รู้สึกเหนื่อย เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีคล้ายดินโคลน ผิวหรือตามีสีเหลือง
 • อาการของภาวะโลหิตจาง เช่น ผิวซีด วิงเวียนศีรษะ หายใจหอบ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ สมาธิลดลง

ข้อแนะนำในการใช้

รับประทานวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารทันที โดยให้รับประทานพร้อมน้ำ 1 แก้ว (240 มิลลิลิตร) ยกเว้นแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น หลังรับประทานยาอย่าเพิ่งนอนราบเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที

ข้อควรระวัง / ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Meloxicam อาจทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือในลำไส้ ที่ร้ายแรงได้ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิต (แต่พบได้ไม่บ่อย) โดยอาการเลือดออกสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ขณะที่ใช้ยานี้โดยไม่มีอาการเตือนใดๆ ผู้สูงอายุอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกมากขึ้น หยุดใช้ยา Meloxicam และไปพบแพทย์ทันที ถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ดังนี้

 1. อุจจาระมีสีดำ ดำเหนียวเหมือนยางมะตอย มีเลือดออกในอุจจาระ
 2. มีอาการปวดท้องที่ไม่ดีขึ้น
 3. อาเจียนคล้ายกากกาแฟ
 4. เจ็บหน้าอก ปวดแขนซ้าย ปวดกราม
 5. หายใจถี่
 6. เหงื่อออกผิดปกติ
 7. อ่อนแรงที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย
 8. การมองเห็นผิดปกติเฉียบพลัน
 9. พูดไม่ชัด

ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาด้วยยานี้ก่อนเริ่มใช้ยาแหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– HDMall
– เว็บพบแพทย์
– เอกสารกำกับยา
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No results found.

ยังไม่มีบัญชี