อาการไอแห้งและวิธีการเลือกยารับประทาน

ไอแห้งเป็นอาการไอที่ไม่มีเสมหะหรือเมือก ไอเป็นเสียงแหบหรือเสียงดังก้อง เสียงไอคล้ายแค่นไอ บางรายอาจรู้สึกระคายเคืองหรือคันในลำคอร่วมด้วย เนื่องจากเสมหะหรือเมือกสร้างความระคายเคืองแต่ขับออกไม่ได้จนทำให้ไอ หรือมีสารบางอย่างมากระตุ้นให้ไอ