ยา Diltiazem (ดิลไทอะเซม) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

Diltiazem (ดิลไทอะเซม) เป็นยากลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) มีกลไกการออกฤทธิ์โดยช่วยไม่ให้หัวใจทำงานหนักเกินไปและช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวมากขึ้นเพื่อเพิ่มการลำเลียงเลือดและออกซิเจนไปสู่หัวใจ ยานี้ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด อาการเจ็บหน้าอก และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Manidipine (มานิดิปีน) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยามานิดิปีน(Manidipine หรือ Manidipine hydrochloride)เป็นยาในกลุ่มแคลเซียม แชนแนล บล็อกเกอร์ (Calcium channel blocker) ทางการแพทย์นำยานี้มารักษาโรคความดันโลหิตสูง รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้เป็นยาชนิดรับประทาน ยานี้จะออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัว จึงเกิดการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกและส่งผลลดความดันโลหิตลงได้

ยา Amlodipine (แอมโลดิปีน) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยาแอมโลดิปีน (Amlodipine) อยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (calcium channel blockers) สามารถใช้ร่วมกับยาอื่น หรือใช้แยกต่างหากได้ ซึ่งทำงานโดยการช่วยคลายหลอดเลือด เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ที่นำไปสู่ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือดฉับพลัน รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไต เพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ยาแอมโลดิปีน ยังใช้เพื่อป้องกันอาการเจ็บหน้าอกบางประเภท เช่น อาการปวดเค้นเนื่องจากหัวใจขาดเลือด แต่ถึงอย่างไรก่อนการใช้ คุณควรเข้ารับการตรวจสอบจากแพทย์อย่างละเอียด เพราะเนื่องจากยังมียาอีกหลากหลายรูปแบบที่ค่อนข้างเหมาะสมมากกว่าในกรณีรักษาอาการเจ็บหน้าอก

ยา Diazoxide (ไดอะซอกไซด์ ) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยาไดอะซอกไซด์ (Diazoxide) คือยาในกลุ่มยา Potassium channel activator ที่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะต่างๆของร่างกายคลายตัว เช่น ผนังหลอดเลือด จากกลไกข้างต้น วงการแพทย์จึงนำยานี้ไปรักษาโรคความดันโลหิตสูง, ซึ่งรูปแบบยาไดอ ะซอกไซด์ที่เป็นยาแผนปัจจุบันจะมีทั้งประเภทยาฉีดและยารับประทาน