ยา แลนโซพราโซล (Lansoprazole)ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยาแลนโซพราโซล (Lansoprazole) เป็นยาในกลุ่มโปรตอน-ปั๊ม อินฮิบิเตอร์ (Proton-pump inhibitor) มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรด (ยาลดกรด) ในกระเพาะอาหาร บริษัทยาหลายแห่งได้ผลิตยานี้ออกจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าที่หลากหลายอย่างเช่น Prevacid ซึ่งลิขสิทธิ์ได้สิ้นสุดในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) และมีวางจำหน่ายในร้านขายยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ยาแลนโซพราโซลมีข้อบ่งใช้อยู่หลายประการเช่น ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้รวมถึงแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs นอกจากนี้ยังใช้ร่วมรักษาแผลในกระเพาะอาหารจากโรคติดเชื้อเอชไพโลไรโดยต้องใช้ควบคู่ไปกับยาปฏิชีวนะบางตัวเช่น Amoxicillin 1,000 มิลลิกรัม และ Clarithromycin 500 มิลลิกรัม มีระยะเวลาของการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ประ มาณ 10 – 14 วัน