แผลริมแข็ง (Chancre) คืออะไร

แผลริมแข็ง (Chancre) คือ ชื่อเรียกรอยโรคชนิดแผลของโรคซิฟิลิส (Syphilis) ระยะที่ 1 แผลจะมีลักษณะเป็นวงกลม ขอบแข็ง เห็นขอบของแผลชัดเจน ขอบจะค่อนข้างนูนขึ้นกว่าบริเวณรอบๆ และไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บ มักเกิดขึ้นบนบริเวณต่าง ๆ ที่เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย เช่น ปาก อวัยวะเพศ หรือรูทวาร ในลำไส้ ช่องคลอด นิ้วมือ อาจจะมีอาการร่วมด้วยคือ ต่อมน้ำเหลืองอาจจะโต กดไม่เจ็บ สำหรับผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเป็นโรคเอดส์ แผลมักจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีอาการเจ็บมาก

ซิฟิลิส (Syphilis) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ซิฟิลิส (Syphilis) คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นกามโรคชนิดหนึ่งที่ติดต่อจากคนสู่คนโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียทรีโพนีมา พาลลิดัม Treponema pallidum (STIs) ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย การทำรักด้วยปากหรือการทำออรัลเซ็กส์ (Oral sex) การจูบที่สัมผัสกับน้ำลาย การสัมผัสกับบาดแผลหรือเยื่อเมือกของผู้ที่ติดเชื้อ หรือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์ หรือระหว่างการคลอดบุตร ทำให้เป็นแผลซิฟิลิส หรือแผลริมแข็ง (Chancre) ขึ้นเป็นตุ่มนูนแตกออกเป็นแผลกว้างที่ปาก อวัยวะเพศ หรือทวารหนัก