Category: สุขภาพผู้สูงวัย

สุขภาพผู้สูงวัย

ตกขาวสีเหลือง เกิดจากอะไร ผิดปกติหรือไม่

ตกขาว คือกระบวนการทำความสะอาดภายในช่องคลอดและปากมดลูก โดยร่างกายจะหลั่งของเหลวออกมา เพื่อกำจัดแบคทีเรีย แต่หากมี ตกขาวสีเหลือง และมีกลิ่น อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าภายในช่องคลอดกำลังเสี่ยงติดเชื้อจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงควรรีบหาสาเหตุเพื่อจะได้รักษาได้อย่างตรงจุด

สุขภาพผู้สูงวัย

โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ อันตรายกว่าที่คิด (Late-life depression)

ภาวะอารมณ์เศร้า หรือโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Late-life depression) เป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดในผู้สูงวัย ช่วงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 แบบ คือ อาการซึมเศร้าที่เป็นมาก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่เกิดในช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยพบมากถึง 10-20 % ของประชากร และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ที่หย่าร้าง อยู่ตัวคนเดียว หรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จะมีความเสี่ยงกับภาวะนี้มากขึ้น

สุขภาพผู้สูงวัย

กีฬาแนะนำสำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

“การออกกำลังกาย” ที่ได้ผลดีสำหรับ “ผู้สูงอายุ” ตัวผู้สูงอายุเองหรือผู้ดูแลต้องทราบหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ได้แก่ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย การเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงข้อควรระวังข้อห้ามของการออกกำลังในกรณีที่มีโรคประจำตัว

สุขภาพผู้สูงวัย

10 วิธีดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดีทั้งกาย-ใจ

“ผู้สูงอายุ” โดยทั่วไปนอกจากมีปัญหาสุขภาพร่ายกายแล้วยังมีปัญหาด้านจิตใจสมทบด้วยภายในเวลาเดียวกัน เนื่องสภาพร่างกายที่เสื่อมสมรรถภาพตามอายุ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ใครมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล ช่วยเหลือ…

ยังไม่มีบัญชี