ยา Allopurinol (อัลโลพูรินอล) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

อัลโลพูรินอล มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Allopurinol ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1950 โดย Hitchings และคณะ เป็นยากลุ่มลดกรดยูริกในร่างกาย ใช้สำหรับรักษาโรคเกาต์ (Gout) ทั้งโรคเกาต์เรื้อรัง โรคนิ่วในไตจากการมีกรดยูริกสูง และในผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด ฯลฯ ซึ่งยาอัลโลพูรินอลสามารถควบคุมระดับของกรดยูริกในเลือดให้เป็นปกติ แต่ไม่สามารถช่วยลดอาการปวดหรืออักเสบของผู้ป่วยโรคเกาต์ได้

ยา Allopurinol (อัลโลพูรินอล) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

อัลโลพูรินอล มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Allopurinol ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1950 โดย Hitchings และคณะ เป็นยากลุ่มลดกรดยูริกในร่างกาย ใช้สำหรับรักษาโรคเกาต์ (Gout) ทั้งโรคเกาต์เรื้อรัง โรคนิ่วในไตจากการมีกรดยูริกสูง และในผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด ฯลฯ ซึ่งยาอัลโลพูรินอลสามารถควบคุมระดับของกรดยูริกในเลือดให้เป็นปกติ แต่ไม่สามารถช่วยลดอาการปวดหรืออักเสบของผู้ป่วยโรคเกาต์ได้

ยา MELOXICAM (มีลอกซิแคม) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ชนิดเม็ด มีทั้ง 7.5 มิลลิกรัม และ 15 มิลลิกรัม
Meloxicam (มีลอกซิแคม) คือ ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ใช้บรรเทาอาการอักเสบ บวม ตึง หรือปวดจากโรคไขข้อต่าง ๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก เป็นต้น ใช้ได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป การใช้ยาในระยะยาวหรือในปริมาณที่มากเกินไป

ยา Naproxen ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

Naproxen (นาพรอกเซน) คือ ยากลุ่มเอ็นเสด (Non-Steroidal Anti-Inflammatory: NSAIDs) มีกลไกการออกฤทธิ์ในการลดฮอร์โมนที่เป็นสาเหตุของการอักเสบและอาการเจ็บปวดในร่างกาย โดยยานาพรอกเซนจะนำมาใช้ในการรักษาอาการเจ็บปวด บวม และอักเสบที่มาจากสาเหตุต่าง ๆ